Ge asylindustrin sin egen valuta

FEK istället för SEK. Miljardrullningen inom asylindustrin börjar bli väldigt påtaglig, även sossar och andra som idogt försökt presentera invandringen som något lönsamt börjar nu släppa lite siffror här och där.

Men vi vill ju inte sätta grupp mot grupp, eller hur?

Jag har lösningen på problemet. Tryck upp en egen valuta, FEK, uppbackad av det fantastiska humankapital migrantströmmarna för med sig. På det sättet behöver inte de nyanländas kostnader belasta andra grupper och pensionärerna kan fortfarande få ett ägg på söndagen och även svenska fattiga kan få tandvård någon gång vartannat år.

Vill man driva asylslott och på andra sätt casha in på ”flyktingarna” så får man ta betalt i Flyktingkronor. Allt eftersom invandringsvurmarnas utfästelser om framtiden materialiseras stärks den nya valutan, som givetvis ska tradas fritt och marknadsmässigt. På det sättet får vi alla svart på vitt hur bra vi klarat utmaningarna och vilken tillgång alla dessa högutbildade nyanlända varit.

Låt oss nu se vem som INTE skulle våga sig på en sådan här lösning!