Alla skulle tjäna på ett gästarbetarsystem

Vi får ofta höra att vi behöver invandringen för ”klara välfärden” och för att kompensera för vår ”åldrande befolkning”. Exakt hur många hundra tusen arbetslösa och bidragsberoende invandrare vi behöver för att klara denna välfärd är det dock ingen som vill tala om.

Jag tror inte ett smack på detta. Vi är ett av de mest utvecklade länderna i världen, i alla fall var vi det innan mångkulturexperimentet spårade ur, och med modern teknik och effektivisering hade vi lätt klarat både välfärd och äldrevård om vi inte samtidigt hade behövt försörja en allt större del av världens arbetsskygga som känt sig sugna på svenska räkmackor.

Om, och detta är ett ytterst hypotetiskt om, vi vid något tillfälle verkligen skulle behöva ett tillskott av arbetskraft finns det dessutom en ypperlig lösning på det angenäma problemet.

Gästarbetare.

Närmast ett fult ord idag ger det verklighet åt nästan alla de ”fördelar” som invandringsförespråkare brukar tillskriva invandringen. Förutom att lösa arbetskraftsbristen ger det nämligen, i motsats till dagens form av migration, också fördelar för länderna som arbetskraften kommer från.

  1. Gästarbetare skickar hem pengar som försörjer familjemedlemmar och hjälper ursprungslandet att utvecklas.
  2. När gästarbetaren återvänder hem tar han med sig kunskaper som är gynnsamma för hemlandet.

Eftersom gästarbetaren är tillfällig är det helt rimligt att han inte har tillgång till välfärdssystemen i sin helhet. Han blir alltså i motsats till asylturisten inte en belastning på värdlandet. Belastar man inte systemen så är det också rimligt att man inte betalar lika mycket i skatt som de som har tillgång till välfärden. Gästarbetare borde alltså erhålla en skatterabatt. Som alla bra dealar skulle detta vara en ren win-win som båda parter tjänar på.

Och det mina vänner, det är högerpolitik. Alla som är med och bidrar tjänar på en sådan.