Den byråkratiska revolutionen

Fler och fler röster efterlyser nu mer och mer radikala lösningar på den situation Sverige hamnat i. Jag säger egentligen inte emot, läget är extraordinärt och man löser sällan svåra problem med försiktiga åtgärder.

Men det är inte vi att agera så.

Precis som de totalitära ideologierna inte fick fäste i Sverige på 30-talet kommer det inte att bli så nu heller. Vi låter det hellre ta lite tid för att få inbilla oss själva att i är anständiga, även om det betyder att fler människor blir lidande under en längre tid. Det är den Svenska Modellen.

Så, om inte svartklädda patruller ska internera subversiva individer i avvaktan på deportation, hur ska vi då komma tillrätta med hundratusentals människor som lever i parallellsamhällen som bara växer sig större vecka efter vecka?

Med byråkratiska medel.

Det låter kanske osannolikt, det sätter antagligen inte ungdomens hjärtan i brand och det är inte särskilt säljbart. Men det är det enda sättet för de gamla partierna att ta tillbaka makten från SD och erbjuda en lösning som inte kommer att slita isär Sverige för decennier framöver.

Även politiker inser att det som sker nu inte är hållbart. Politiker på riksnivå kan framstå som närmast infantilt obegåvade när man granskar deras beslut men de hade inte hamnat där om de inte haft något bakom pannbenet. Inte nödvändigtvis ett tresiffrigt IQ men i alla fall en känsla för maktspel och manipulativt beteende. Och det kommer att räcka långt.

De senaste veckornas opinionsundersökningar har belönat de partier som pratat om en åtstramad flyktingpolitik och den har gjort det på SD:s bekostnad. Ganska många politiker har nog fått blodad tand och de röster som tidigare tappats till SD vill man nog gärna ha tillbaka. Några av dem kan man nog få ganska lätt men ju fler man vill ha desto mer kommer man att få bjuda till.

Så, hur ser då en byråkratisk revolution ut? De allra flesta inser nog att en absolut majoritet av de ”flyktingar” som kommer till Sverige gör det för att få det så materiellt bra som möjligt. Att man dessutom kan leva sitt liv utan att göra avkall på sitt levnadssätt betyder nog mycket för många. I Sverige kan man könsstympa sina flickor, man kan ha kvar sina fruar oavsett antal och barbariska sedvänjor som halal och kvinnoförtryck ifrågasätts knappt. Checklistan kan kryssas i punkt efter punkt. Toppa det med världens mest generösa bidragssystem så är det lätt att se vad som kommer att hända och precis så har det också blivit.

Vill man stoppa och vända den strömmen är det alltså ”bara” att vända upp och ner på receptet som lockade alla dessa människor hit.

Ta bort de ekonomiska incitamenten. Folk måste äta men de behöver inga pengar. Enklaste möjliga logering och bespisning.

Gör klart att föresatsen alltid är att de som kommit ska åka hem så fort det blir säkert. Kan man åka på semester har man givetvis inga asylskäl. ”Flyktingbarn” som mirakulöst hittar sina föräldrar (eller barn) dagen efter att de fått PUT får återförenas i hemlandet.

Kriminalitet ska, självklart, alltid leda till hemresa.

Förbjud halal, all djurhållning ska ske med största möjliga hänsyn till djuren och religiös ritualslakt kan aldrig anses vara förenligt med sådan hänsyn. Även import av halalslaktat kött måste förbjudas, djuren lider inte mindre för att halspulsådern snittas upp och de får förblöda i något annat land.

Kvinnlig könsstympning är ett ohyggligt beteende och nästan 40 000 flickor och kvinnor i Sverige beräknas ha utsatts för detta. Flickor könsstympas både i Sverige och under resor till hemländerna. Föräldrar som utsätter sina barn för sådana missdåd ska självklart inte få stanna i Sverige utan skickas hem omedelbart.

Ett annat viktigt instrument är sanningen. Fram tills idag har invandrare kunnat begå nästan vilka brott som helst utan att det kommit fram till vanligt folk. Tvärt om har det aktivt tystats ner och i många fall har pressen förespeglat allmänheten att det varit svenskar som begått brotten. Den dagen varje invandrarbrott publiceras på samma sätt som brott som begås av svenskar blir det nog jobbigare att skita i lagen. Även om våldtäkt mot svenska flickor inte ses som något allvarligt i stora invandrargrupper så vill man säkert inte ha den negativa uppmärksamhet som följer med sådana brott.

Kanske borde man gå ännu längre? Kanske borde man göra en större skatteväxling i samband med detta där skattekakan minskas på bekostnad av att färre individer och organisationer kan leva på skattepengar. Olika intresseorganisationer för diverse ”minoriteter” som finansieras av det allmänna räknas i hundratal, kanske tusental. Människor som lever gott på andras arbete utan att tillföra något till det stora flertalet räknas i hundratusental. Om istället vanligt folk fick behålla mer av sin inkomst skulle vi kunna leva bättre, fler människor komma i jobb och vi skulle kunna få tillväxt igen. På riktigt, inte genom att bli fler eller på lånade pengar. Det skulle vara högerpolitik och det är det den här bloggen handlar om.

2 reaktioner till “Den byråkratiska revolutionen”

  1. Flera viktiga insikter! Bra skrivet! Vi (den nationalistiska högern) behöver nätverka mer så att vi kan få en stabil politisk majoritet! Till grund för förslag som syftar till att minska asylmigrationen, mm..

Kommentarer inaktiverade.